• adsf

    ศูนย์วิทยบริการ สาขาพณิชยการพระนคร

  • adsf

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Wireless Network Service

- งานบริการเครือข่ายเเบบไร้สาย
- ตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายเเบบไร้สาย

Contact US

Tel. 02-282-9009 #6785
network-team@rmutp.ac.th
"กลุ่มงานเครือข่าย"

Recent Blog Posts

23
Apr
2014

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit.